ניהול תאום ופיקוח לפרויקטי בניה ותשתית

חברת קידן מספקת שרותי תכנון, ניהול, תאום, ייעוץ ופיקוח בפרויקטים עבור כל השלבים בחייו של הפרויקט ובכך מסייעת החברה לייצג את המזמין מול כל הגופים הרבים המלווים פרויקט בתחום הבנייה ולכסות את כל האספקטים בהתייחס לאופי, פונקציונאליות, היקף, מיקום, תקציב ולוחות זמנים.

להלן רשימה כללית ומקוצרת של השירותים אותם מספקת קידן בהתאם לשלבי הפרויקט:

1. טרום תכנון

 • הצגת הפן המקצועי מול הגורמים השותפים בפרויקט
 • תכנון המתווה לאופן הקמת הפרויקט
 • ייעוץ בבחירת המתכננים והיועצים בפרויקט
 • קביעת נהלים וסטנדרטיזציה לשלב התכנון והביצוע במהלך הפרויקט
 • כתיבת חוזים וניהול מו"מ מול המתכננים והיועצים
 • הכנת אומדן תקציבי ראשוני
 • הכנת לוח זמנים ראשוני
 • קידום ההליך הסטטוטורי מול הרשויות השונות

2. תכנון

 • אינטגרציה של הגורמים המעורבים בתכנון
 • שמירה על המסגרת התקציבית במהלך התכנון
 • סיוע בקבלת היתרי בנייה
 • ניהול ותאום ישיבות התכנון
 • בחינת והצעת חלופות תכנוניות
 • זיהוי והתרעה מפני כשלים תכנוניים
 • בחינת האספקטים של עלות ויכולת האחזקה והתפעול של הפרויקט
 • הנחיית המתכננים והיועצים לגבי העדפותיו של המזמין
 • הכנת תזרים מזומנים ועדכונו כל תקופה מוסכמת

3. התקשרויות לביצוע

 • שרותי מנהלה,הפצת המכרזים והתוכניות,זימון קבלנים למכרז,צילום תוכניות ועוד
 • ייעוץ למזמין לגבי שיטת ההתקשרות בהתאם לתנאיו המיוחדים
 • הנחיית המתכננים והיועצים לגבי שיטת המכרזים וכתבי הכמויות
 • סיור קבלנים באתר ומתן הנחיות מיוחדות טרום הצעה למכרז
 • ריכוז ויצירת טבלת השוואה של הצעות הקבלנים עבור המזמין
 • בדיקת המכרזים ותיאומם עם היועץ המשפטי של המזמין טרם פרסומם
 • ניתוח הצעות הקבלנים בהסתמך על מחירי שוק ריאליים
 • בדיקה וחוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודה לקבלן
 • ניהול וטיפול בנושאי הערבויות מול הקבלנים
 • עדכון האומדנים התקציביים בהתאם לחוזים החתומי
 • סיוע בניהול המו"מ מול הקבלנים הנבחרים

4. ביצוע

 • פיקוח בשטח על אופן הביצוע בפועל
 • פיקוח על החומרים המשמשים בבניה והתאמתם לתנאי המכרז ותווי תקן
 • פיקוח על קבלני משנה בשטח תעודות ודירוג
 • בחינת חלופות לחומרים שווי ערך ואו מערכות
 • הפעלת היועצים וזימונם לאתר לפיקוח עליון
 • מתן פתרונות הנדסיים וטכניים בשטח
 • הפעלת מעבדות בדיקה עבור בטון, ברגים התקנות וכל המתחייב בתקן
 • ניהול יומן עבודה ועדכונו השוטף
 • בדיקת חשבונות הקבלנים כנגד מדידות ואישור כמויות
 • בדיקת עבודות חריגות המוגשות ע"י הקבלן
 • הכנת דו"ח עדכון ומעקב אחר לו"ז ותקציב
 • תאום וניהול ישיבות סטטוס ותיאום באתר
 • תיעוד הביצוע ואירועים חריגים

5. מסירת הפרויקט

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלן
 • מסירת המבנה לידי המזמין
 • טיפול בתיקון ליקויים
 • ניהול סיום ההתקשרות עם הקבלנים
 • קבלת ערבויות טיב,תעודות אחריות וספרי אחזקה מהקבלנים
 • ליווי וייעוץ במהלך שנת הבדק והרצת המבנה
 • פיקוח על תיקוני שנת הבדק

קידן ניהול פרויקטים בע"מ

רחוב מנחם בגין 35, טירת כרמל, בניין LINK, קומה 4 | דרך מנחם בגין 156, תל אביב.

טלפון: 04-8332994 | 03-5797911

פקס: 04-8332860

דוא"ל: office@kidan.org

tekendirog

צור קשר:

עדכונים וחדשות:

הרחבת אכסנית חיפה

הרחבת אכסנית חיפה

מזמין: א.נ.א אדריכל: אלי רכס סטטוס: בביצוע מתקדם
שכונת ניסן- 140 יח

שכונת ניסן- 140 יח"ד בחדרה

מזמין: אזורים שטח הבניה: 17,000 מ"ר אדריכל: גיורא גור סטטוס: בתכנון
אולם תצוגה קאיה חיפה

אולם תצוגה קאיה חיפה

מזמין: טלקאר שטח הבניה: 1,800 מ"ר אדריכל: שוורץ בסנוסוף אדריכלים בע"מ סטטוס: בביצוע
מרכז אזורי לקשיש עכו

מרכז אזורי לקשיש עכו

מזמין: מרכז אזורי לקשיש עכו שטח הבניה: 14,000 מ"ר אדריכל: כנען שנהב אדריכלים סטטוס: בתכנון
מעון יום וגני ילדים בגן שושנה בצפת

מעון יום וגני ילדים בגן שושנה בצפת

מזמין: עיריית צפת שטח הבניה: 700 מ"ר אדריכל: גבי זגורי סטטוס: במכרז
מרכז הטניס בקיריית ביאליק

מרכז הטניס בקיריית ביאליק

מזמין: עיריית קרית ביאליק סטטוס: בתכנון
מעונות ללימודי הסמכה

מעונות ללימודי הסמכה

מזמין: הטכניון מכון טכנולוגי לישראל שטח הבניה: 14,500 מ"ר אדריכל: גרנות אדריכלים סטטוס: בביצוע
הקמת מבנה פקולטה מדעי רווחה

הקמת מבנה פקולטה מדעי רווחה

מזמין: אוניברסיטת חיפה שטח הבניה: 5,300 מ"ר אדריכל: גבי שוורץ סטטוס: תכנון ראשוני